Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti natečaja


1. Kdo je upravljavec podatkov?

The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, s sedežem na "Nikola Y. Vaptsarov" №55, Poslovni center EXPO 2000, stavba 4, nadstropje 6, DDV št. BG 131431836 (v nadaljevanju "Disney", "mi", "nas"). Disney se lahko obrnete na naslednji e-poštni naslov [21CF.fngprivacySLO@disney.com].


2. Kateri osebni podatki se obdelujejo?

Disney obdeluje vaše osebne podatke (v nadaljnjem besedilu "osebni podatki") kot del vaše registracije in sodelovanja v foto natečaju National Geographic (v nadaljnjem besedilu "Natečaj").


Vaše osebne podatke bomo obdelovali za upravljanje natečaja in pri naši uporabi izdelkov, ki ste jih izdelali sami ali jih razvili s sodelovanjem v zvezi z natečajem). Osebni podatki o vas, ki jih lahko obdelujemo, vključujejo:


a) Ime, srednje ime in priimek, kontaktni podatki (telefon, e-pošta);


b) Podatki uporabljeni v natečaju: fotografije, avdio in/ali video posnetki, ki vsebujejo vaš glas/sliko; in


c) Davčna številka (samo zmagovalni udeleženci).


d) E-naslov je uporabljen samo za ustvarjanje enkratne kode za potrditev glasu. E-naslov se nikamor ne shranjuje.
3. Za kakšne namene se obdelujejo osebni podatki?

Zgoraj navedene osebne podatke bo Disney obdeloval za naslednje namene:


a) za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, da lahko sodelujete v natečaju, vključno z vodenjem in administracijo natečaja ter uporabo vseh izdelkov, ki ste jih izdelali sami ali smo jih razvili z vašim sodelovanjem v zvezi z natečajem;


b) izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali odredb pristojnih organov (nameni pod točko a) in b) so skupaj opredeljeni kot »pogodbeni nameni«);


c) za zaščito, uveljavljanje ali obrambo svojih zakonskih pravic;


d) Za komunikacijo z vami v zvezi z natečajem, vključno s prejemom kakršnih koli pritožb, zahtevkov in druge korespondence ter drugače za uveljavljanje in zaščito pravic in zakonitih interesov Disneyja (nameni pod točkama c) in d) so skupaj opredeljeni kot "legitimni interesni nameni").


4. Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše podatke?

Obdelava vaših podatkov je potrebna za pogodbene namene, saj jo potrebujemo za vaše sodelovanje v natečaju (razdelek 3a) zgoraj) in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (oddelek 3b) zgoraj). Obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti je nujna na primer pri izvajanju zakonskih obveznosti za izdajo davčnih listin v skladu z veljavno davčno zakonodajo.


Obdelava za zakonite interesne namene je potrebna za izpolnitev zakonitih interesov Disneyja in njegovih nasprotnih strank, ki je ustrezno uravnotežen z vašim interesom, saj je opravljena obdelava podatkov nujno potrebna za komunikacijo z vami o vprašanjih, povezanih z natečajem in za izvajanje, uveljavljanje in varovanje pravic in zakonitih interesov Disneyja. Dejavnost obdelave za namene zakonitih interesov ni obvezna in lahko kadar koli ugovarjate z načini v skladu z razdelkom 9 te politike zasebnosti, vendar v tem primeru osebnih podatkov ni mogoče nadalje uporabljati za namene zakonitega interesa.


5. Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo z elektronskimi in ročnimi sredstvi in ​​so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo varnost, zaupnost in izogibanje nepooblaščenemu dostopu.


6. Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Disney lahko vaše osebne podatke deli z naslednjimi kategorijami tretjih oseb: i) podizvajalci in ponudniki storitev, kot so agencije, ki izvajajo dejavnosti, pomembne za izvedbo natečaja; ii) kurirska podjetja; iii) ponudniki IT ali arhivskih storitev; iv) davčni in pravni svetovalci; v) pristojni organi.


Zgoraj navedene stranke lahko po potrebi delujejo kot obdelovalci podatkov ali neodvisni upravljavci podatkov.


7. Ali se vaši osebni podatki prenašajo v tujino?

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo v države znotraj Evropskega gospodarskega prostora v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.


8. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, zbrani za pogodbene namene in zakonite interesne namene, se hranijo za obdobje, ki je enako trajanju nagradne igre, plus 3 mesece po prenehanju natečaja. Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namene pravne obrambe ali kot zahtevajo pristojni organi ali veljavna zakonodaja, jih lahko hranimo dlje časa. Ob koncu obdobja hrambe bodo vaši podatki izbrisani, anonimizirani ali združeni.


9. Kakšne so vaše pravice glede vaših podatkov?

Imate naslednje pravice:

Pravica do informacij. Ta Politika zasebnosti natečaja je namenjena podrobnemu obveščanju o obdelavi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro.

Pravica dostopa. Imate pravico do potrditve, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, dostopa do njih in informacij o njihovi obdelavi ter vaših pravic v zvezi s tem.

Pravica do popravka. Imate pravico popraviti svoje osebne podatke, če so nepopolni ali netočni.

Pravica do izbrisa. Imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, razen v primerih, ko za njihovo obdelavo obstaja bistven razlog in/ali zakonska obveznost.

Pravica do omejitve v zvezi z obdelavo podatkov. Veljavna pravila za varstvo osebnih podatkov ponujajo možnost omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, tj. označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejevanja njihove obdelave v prihodnosti, če za to obstajajo razlogi, določeni z zakonom.

Pravica do obveščanja tretjih oseb. Če je primerno, imate pravico zahtevati, da Disney obvesti tretje osebe, ko je posredoval vaše podatke o popravku, izbrisu ali omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov. Če na primer izvede natečaj s pomočjo agencije, bo Disney takoj obvestil agencijo o vsakem popravku, izbrisu ali omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov. Imate pravico, da osebne podatke, ki ste jih posredovali in se nanašajo na vas, prejmete v strukturirani, priljubljeni, strojno berljivi obliki in jih po lastni presoji uporabite za drugega skrbnika.

Opomba: Odgovornost za vse posledice posredovanja vaših osebnih podatkov na vašo zahtevo drugim skrbnikom je v celoti vaša.


Pravica, da ne boste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima za vas pravne posledice ali na vas podobno pomembno vpliva, razen če so izpolnjene določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in so za to zagotovljena ustrezna jamstva za zaščito vaših pravic, svoboščin in zakonitih interesov.

Opomba: ne uporablja takšnih tehnologij pri izvajanju katere koli obdelave podatkov, navedenih v tem pravilniku.


Pravica do preklica privolitve. Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na vaši privolitvi.

Pomembno: Takšen umik ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, podane do trenutka preklica.


Pravica do ugovora. Imate pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov na podlagi zakonitega interesa. V primeru takega ugovora bomo vašo zahtevo obravnavali in ji, če bo utemeljena, ugodili. Če menimo, da obstajajo nujne pravne podlage za obdelavo ali da je treba vzpostaviti, izvajati ali braniti pravne zahtevke, vas bomo obvestili.

Zgornje pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete zahtevo po e-pošti na naslov: [21CF.fngprivacySLO@disney.com]


10. Pravica do pritožbe pri nadzornem organu.

Imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Nadzorni organ v Republiki Bolgariji je Komisija za varstvo osebnih podatkov, naslov: Sofia 1592, Blvd. "Prof. Cvetan L azarov ”№ 2.