Splošni pogoji

PRAVILA IN POGOJI ZA »FOTONATEČAJ NATIONAL GEOGRAPHICA 2023« (natečaj),

KI GA ORGANIZIRA THE WALK DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD

(v nadaljevanju »pravila«)

 

 

Organizator:

1. The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, UIC 131431836, s sedežem na naslovu: 55, Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, stavba 4, 6. nadstropje, 1000 Sofia, Bulgaria, telefon:: +359 (0)2/ 4372280, e-naslov: gamesbg@disney.bg (v nadaljevanju “organizator”).

2. Natečaj poteka v sodelovanju z I-Spet d.o.o. (Webmama) s sedežem in naslovom: Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana davčno številko SI I74277723, telefonom : +386 1 547 65 43, e-mail naslovom: info@webmamapr.com (v nadaljevanju “agencija”).

 

 

 

Splošni pogoji:

1. Natečaj je organiziran za promoviranje področja fotografije.

2. Tekmovanje poteka v naslednjih štirih kategorijah:

- Kategorija “Ljudje”

- Kategorija “ Pokrajina”

- Kategorija “Živali”*

- Kategorija “Ponoči”

 

V kategoriji Živali bodo lahko sodelovale le fotografije prostoživečih živali. Zato: fotografije, ki prikazujejo domače živali, družinske hišne ljubljenčke, ne bodo primerne za prijavo v to kategorijo.

 

3. Sodelovanje na natečaju je brezplačno.

4. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila prekine ali spremeni trajanje ali pogoje natečaja

5. Natečaj poteka na spletni strani organizatorja: http://www.natgeophotocontest.si (»spletna stran natečaja«).

 

 

Začetek natečaja:

 

01.06.2023 (datum začetka)

 

 

Konec natečaja:

 

31.07.2023 (datum konca)

 

 

Rok za prijavo:

1. Fotografije, upravičene za sodelovanje na natečaju, je mogoče naložiti na spletno stran natečaja od 1. junija 2023 ob 9.00 do 31. julija 2023 do 23.59.

2. Fotografije, poslane po izteku roka, ne bodo sprejete in ne bodo vključene v določitev zmagovalcev natečaja.

 

 

Kdo je upravičen do sodelovanja?

1. Na natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne, fizične osebe s prebivališčem na območju Republike Slovenije, razen vodstvenih delavcev, članov organov upravljanja ali zaposlenih v Disneyju in/ali agenciji ter članov njihovih družin (starši, bratje in sestre, otroci in zakonci).

2. Obvezen pogoj za sodelovanje na natečaju je, da so udeleženci prebrali in sprejeli ta Pravila, Splošne pogoje in Politiko zasebnosti ("politika") ter posredovali potrebne osebne podatke za sodelovanje na natečaju.

3. Vsak udeleženec se lahko enkrat registrira na spletni strani natečaja. Vsako dejanje udeleženca, ki krši pogoj iz prvega stavka (npr. uporaba lažnih in/ali drugih podatkov), daje organizatorju pravico, da prekine sodelovanje na natečaju.

 

 

Kako sodelovati v natečaju:

1. Za sodelovanje na natečaju mora vsaka oseba:

opraviti registracijo na spletni strani natečaja, kjer mora vpisati: ime, priimek, e-mail naslov in telefonsko številko;

priložiti fotografijo s katero sodeluje na natečaju s kratkim opisom in delo prijaviti v eno od štirih kategorij (vsak udeleženec v vsako kategorijo prijavi največ eno fotografijo);

izrecno soglašati s Pravili, Splošnimi pogoji in mora biti seznanjen s. Pravilnikom zasebnosti.

 

Pravila za oddajo svoje fotografije

1. Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ štirimi fotografijami – eno fotografijo za vsako kategorijo. Fotografija je lahko barvna ali črno-bela.

2. Vsaka fotografija mora biti velika najmanj 1800 x 1800 slikovnih pik in največ 6000 x 6000 slikovnih pik, z največjo velikostjo datoteke 10 MB. Fotografija mora biti poslana kot datoteka JPG z barvnim profilom SRGB ali v Adobe RGB profilu.

3. Fotografije z dodanimi, urejenimi ali odstranjenimi elementi, ki spreminjajo vsebino/videz fotografije, niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno spajanje fotografij ali izdelava kolažev. Fotografija ne sme imeti vodnega žiga ali kako drugače vidno označenega avtorja te fotografije.

4. Fotografija ne sme biti ustvarjena ali procesirana s pomočjo umetne inteligence (AI) ali s pomočjo drugih spletnih platform.

5. Fotografija ne sme biti objavljena in/ali nagrajena na drugih fotonatečajih.

6. Fotografije, ki bi bile lahko zaznane kot izraz oglaševanja – po presoji organizatorja – ne bodo upoštevane pri določanju nagrajencev.

7. Fotografije ne smejo biti ustvarjene več kot eno (1) leto pred oddajo na natečaj.

8. Udeleženci so odgovorni za vse podatke in fotografije, ki jih predložijo v prijavi, vključno z zakonitostjo, točnostjo, verodostojnostjo in avtorskimi pravicami. Udeleženci ne smejo priložiti nobene fotografije, katere vsebina je nespodobna, grozeča, žaljiva, nezakonita, nemoralna, ki predstavlja kršitev osebnih ali javnih pravic, ali ki bi lahko bila sporna ali bi lahko pomenila ali spodbujala kaznivo dejanje, kršila pravice katere koli tretje osebe ali predstavljala kršitev zakona. Udeleženci ne smejo objavljati fotografij s komercialno vsebino ali vsebino, ki ni v skladu z naravo natečaja in temo natečaja.

9. Fotografije, ki ne bodo objavljene v pravi kategoriji, bodo diskvalificirane in ne bodo upoštevane pri izboru zmagovalcev.

10. Vsaka objavljena fotografija mora biti izvirna. Udeleženec ne sme objaviti iste fotografije v več kot eno kategorijo.

11. Organizator ima pravico iz natečaja izključiti katerokoli fotografijo, ki ni skladna z zgornjimi točkami.

12. V izogib dvomom bodo v natečaj sprejete in prikazane na spletni strani natečaja le fotografije, ki izpolnjujejo zahteve za fotografije v skladu s temi pravili.

13. Vsak udeleženec emailom obveščen ali je fotografija sprejeta v natečaj ali ne. Če fotografija ni bila sprejeta, lahko udeleženec sodeluje z drugo fotografijo v relevantni kategoriji.

 

 

Kako bodo izbrani zmagovalci:

1. Zmagovalci natečaja (»zmagovalci«) bodo izbrani izmed udeležencev, ki so sodelovali v skladu s Pravili in pogoji atečaja in ki so oddali fotografijo, ki izpolnjuje pogoje.

2. Fotografije, ki jih bodo predložili udeleženci, bo ocenjevala strokovna žirija in se bodo hkrati potegovale za nagrado javne žirije (nagrada občinstva).

3. Dobitniki nagrade strokovne žirije: Strokovno žirijo glede na sestavo in člane določi organizator. Strokovna žirija po lastni presoji izbere eno najboljšo fotografijo in eno drugouvrščeno fotografijo med fotografijami, ki so jih predložili udeleženci v vsaki kategoriji, ter enega skupnega zmagovalca za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah in drugouvrščeno fotografijo v vseh kategorijah, izbrane med vsemi sodelujočimi v vsaki kategoriji (torej 10 fotografij skupno). Pri izbiri se lahko strokovna žirija in/ali organizator obrne na udeleženca, da dobi dodatne informacije o tem, kako je bila fotografija posneta. Strokovna žirija se bo pri ocenjevanju fotografij osredotočila na tehnično in umetniško kakovost fotografij. Izbor bo izveden v obdobju, določenem pod točko 4.1 spodaj.

 

4. Dobitnik nagrade javne žirije (javnost): žirijo sestavljajo vsi obiskovalci spletne strani natečaja, ki so glasovali za fotografije, objavljene na spletni strani natečaja. Javno glasovanje je sestavljeno na naslednji način:

V obdobju od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (»obdobje glasovanja«) lahko vsak obiskovalec glasuje za največ eno (1) fotografijo iz vsake od kategorij na spletni strani natečaja. Po izbiri fotografije bo volivec na navedeni elektronski naslov prejel povezavo za potrditev. Samo glas, ki je aktiviran prek prejete potrditvene povezave, se bo štel za veljaven oddan glas. Za zmagovalko Izbire občinstva bo razglašena fotografija, ki bo prejela največ glasov javnosti. Udeleženec, katerega fotografija je prejela največ glasov ljudi (za katere so glasovali obiskovalci spletne strani natečaja) iz vseh kategorij, vključenih v natečaj, je skupni zmagovalec po izboru ljudi.

 

5. Razglasitev zmagovalcev bo potekala septembra 2023 na uradni podelitvi nagrad. Datum podelitve nagrad bo objavljen predhodno na Facebook strani National Geographica. Vsi udeleženci, katerih fotografija bo uvrščena v ožji izbor, bodo prejeli sporočilo na svoj imenovani elektronski naslov in/ali telefonski klic. E-pošta bo vsebovala tudi informacije o podelitvi nagrad, kjer bodo razglašeni zmagovalci.

6. Organizator ni dolžan obravnavati kakršnega koli izpodbijanja izida natečaja.

7. Zmagovalci se strinjajo, da bodo sodelovali v promocijskih aktivnostih v zvezi s podelitvijo nagrad, na primer z navedbo njihovega imena na družbenih omrežjih, udeležbo na končni podelitvi nagrad in/ali z video udeležbo/registracijo, kot zahteva organizator.

8. Zmagovalci se poleg tega strinjajo, da bodo svojo davčno številko posredovali organizatorju, ta pa jamči, da jih bo obdelal samo za davčne namene v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Nagradni sklad:

1. Vse nagrade so personalizirane in se ne smejo prenašati na druge osebe, prav tako jih zmagovalci ne morejo zamenjati ali unovčiti za gotovino ali druge izdelke in storitve.

2. V primeru, da zmagovalec iz kakršnega koli razloga zavrne prevzem nagrade, ima organizator pravico izbrati drugega zmagovalca med sodelujočimi.

3. Organizator si pridržuje pravico, da izbere novega zmagovalca v primeru, da prvi zmagovalec ne izpolni ali je prekršil katerega od zahtev iz teh pravil in/ali pogojev.

4. Nagrade bodo razdeljene med zmagovalce na naslednji način:

                             

4.1. Nagrade, ki jih določi strokovna žirija:

 

Velika nagrada, ki jo določi strokovna žirija med vsemi fotografija in v skladu s 3. točko v delu “Kako bodo izbrani zmagovalci”: Fotoaparat Nikon Z 6II + objektiv NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S.

Druga nagrada, ki jo določi strokovna žirija med vsemi fotografija in v skladu s 3. točko v delu “Kako bodo izbrani zmagovalci”: fotografska odprava v Istanbul s fotografom National Geographica.

 

Pogoji koriščenja nagrade, kot so trajanje odprave, obdobje odprave, višina stroškov odprave (pot, nočitve, dnevnice), ki jih nosi organizator, bodo podrobneje določene med organizatorjem in velikim zmagovalcem.

 

Zmagovalec ni upravičen do zamenjave nagrade za drugo destinacijo, drugo obdobje potovanja ali drugo nagrado po lastni izbiri.

Nagrajenec se strinja, da lahko organizator v izjemnih okoliščinah (tudi glede na razvoj zdravstvene situacije v določeni državi in po svetu) preloži uporabo nagrade ter jo nadomesti in/ali spremeni z drugo nagrado vsaj enake vrednosti.

 

Zmagovalec mora pred odhodom predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo(potni list) rezultate testov (če so potrebni) in vso drugo potrebno dokumentacijo. Stroški izdelave potnega lista, vizuma in cepljenja so odgovornost in stroški zmagovalca. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, če zmagovalec ne more potovati zaradi nezadostnih ali nepravilnih dokumentov. Potovalno zavarovanje, vključno s kritjem zdravstvenih stroškov, ni zagotovljeno kot del te nagrade.

 

Najboljša fotografija – Kategorija “Ljudje”: brezžične slušalke Sennheiser Momentum 4 in objava zmagovalne fotografije v reviji National Geographic Slovenija;

Najboljša fotografija – Kategorija “Pokrajina”: brezžične slušalke Sennheiser Momentum 4 in objava zmagovalne fotografije v reviji National Geographic Slovenija;

Najboljša fotografija – Kategorija “Živali”: brezžične slušalke Sennheiser Momentum 4 in objava zmagovalne fotografije v reviji National Geographic Slovenija;

Najboljša fotografija – Kategorija “Ponoči”: brezžične slušalke Sennheiser Momentum 4 in objava zmagovalne fotografije v reviji National Geographic Slovenija;

Drugouvrščena fotografija – Kategorija “Ljudje”: letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija

Drugouvrščena fotografija – Kategorija “Pokrajina”: letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija

Drugouvrščena fotografija – Kategorija “Živali”: letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija

Drugouvrščena fotografija – Kategorija “Ponoči”: letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija

 

 

Nagrajenec se strinja, da lahko organizator v izjemnih okoliščinah, ki jih določi organizator, odloži uporabo nagrade ter nagrado nadomesti in/ali spremeni z drugo nagrado najmanj enake vrednosti.              

 

4.2. Nagrada, ki jo določi število glasov občinstva:

 

Zmagovalec izbora občinstva: brezžične slušalke Sennheiser Momentum 4 in objava zmagovalne fotografije v reviji National Geographic Slovenija.

Drugouvrščeni v glasovanju: letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija

                                                         

5. Poleg zgoraj navedenega ima organizator pravico in zavezo, da v oktobru 2023 objavi fotografije vseh zmagovalcev natečaja v reviji National Geographic Slovenija.

 

Pravice organizatorja:

1. Vsak udeleženec s sodelovanjem na natečaju izjavlja, da je avtor fotografije in ima vse pravice do svoje fotografije ter da je pridobil dovoljenje oseb upodobljenih na fotografijah, da sodelujejo na natečaju s fotografijo. Udeleženec organizatorja in njegovih sosponzorskih partnerjev odvezuje odgovornosti za zahtevke tretjih oseb v zvezi s tem.

2. Vsak udeleženec z oddajo svoje fotografije organizatorju podeli ekskluzivno in neomejeno pravico do uporabe in/ali objave fotografije v celoti ali delno, na tak način in prek takšnih platform, bodisi s strani tretjih oseb ali tretjim osebam, kot organizator meni, da je potrebno, pod pogojem, da je uporaba/objava povezana z natečajem. To na primer pomeni, da je fotografija lahko prikazana na televizijskih kanalih in prek družbenih medijev ter se lahko objavi v revijah in spletnih straneh brez plačila kakršnega koli plačila/odškodnine. Zgoraj opisana pravica uporabe vključuje tudi pravico organizatorja do uporabe fotografije za koledarje in knjige, pomembne za natečaj. Vsak udeleženec soglaša, da ima organizator pri objavi/uporabi njegove fotografije pravico odločiti, ali bo upošteval ime udeleženca glede na način uporabe in naravo objave.

 

Kontakt:

Če imate kakršnakoli vprašanja o fotonatečaju, nam pišite na info@webmamapr.com, gamesbg@disney.com ali pišite na The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, 55 Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, stavba 4, 6. nadstropje, 1000 Sofia, Bulgaria z naslovom natečaja v naslovu.

 

 

 

Splošna pravila in poogji za izbor in natečaj

(“Splošna pravila in pogoji”)

 

 

S sodelovanjem na natečaju se strinjate s pravili in splošnimi pogoji in z vsemi promocijskimi materiali.

1. Upravičenost do sodelovanja.

a) Natečaj ni na voljo zaposlenim v Disneyju, njegovih agencijah (ali njihovim staršem, otrokom ali zakoncem) ali vsem drugim, ki so poklicno povezani z natečajem.

b) Uporabnik lahko sodeluje le enkrat, razen če ni drugače navedeno. Sodelovanje prek tretjih oseb ali uporaba več identitet in e-poštnih naslovov niso dovoljeni. Uporaba avtomatiziranih sodelovanj, glasov ali drugih programov ni dovoljeno.

c) Sodelovati morate do navedenega datuma.

d) Disney si pridržuje pravico, da kadar koli zahteva dokazilo o identiteti sodelujočega, preveri pogoje upravičenosti ali osebno ali podeli nadomestno nagrado .

 

2. Osebni podatki.

a. Walt Disney Company Limited, z registriranim naslovom na 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Združeno kraljestvo, družba št. 530051, je upravljavec osebnih podatkov, zbranih za namene natečaja Na našega uradnika za varstvo podatkov se lahko kadar koli obrnete po e-pošti dataprotection@disney.co.uk.

b. S sodelovanjem na natečaju v skladu s Pravili udeleženec jamči za pravilnost posredovanih osebnih podatkov. Udeležencu je strogo prepovedano posredovati podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/-e, razen v primerih, ki so izrecno določeni v teh splošnih pogojih. V takšnih primerih udeleženec izjavlja, da so posredovani osebni podatki točni, da ima predhodno soglasje zadevne osebe za njihovo razkritje in nosi polno odgovornost za razkritje in posredovanje teh osebnih podatkov.

c. Disney se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih posredujejo sodelujoči na natečaju, obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Disneyjevo trenutno objavljeno Politiko zasebnosti (»Politika«), ki je sestavni del teh Splošnih pogojev in Pogoji, izključno v povezavi z natečajem in za namene natečaja.

d. S sodelovanjem v natečaju v skladu s pravili udeleženec potrjuje, da je preučil in razumel pravilnik.

e. Osebni podatki, zbrani za namene izvajanja natečaja, se hranijo toliko časa, kolikor traja natečaj, plus 3 mesece po zaključku natečaja. Če se osebni podatki obdelujejo za namene pravne obrambe ali kot zahtevajo pristojni organi ali veljavna zakonodaja, jih lahko Disney hrani dlje časa. Ob koncu obdobja hrambe bodo osebni podatki izbrisani, anonimizirani ali združeni.

f. Osebni podatki se lahko prenesejo v države zunaj Združenega kraljestva ali Evropskega gospodarskega prostora v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

g. Po dostavi prostovoljnega in izrecnega soglasja lahko zmagovalni udeleženci sodelujejo v nadaljnjih promocijskih dejavnostih in Disney si pridržuje pravico do uporabe imen udeležencev (vključno z imeni profilov) in informacij o lokaciji, fotografij, avdio in/ali videoposnetkov za njihovo publikacija v povezavi z natečajem. Zmagovalni udeleženec lahko prekliče svoje soglasje brez navedbe razloga za umik in ne da bi to imelo zanj kakršne koli škodljive posledice.

 

3. Izbor zmagovalca.

a. V žrebanju nagrad bodo zmagovalci izbrani v naključnem žrebanju med vsemi sodelujučimi, ki bo potekalo 10 delovnih dni po zadnjem dnevu za prijavo, ki so v skladu s pravili in splošnimi pogoji.

c. Za nagradna tekmovanja na podlagi spretnosti bo zmagovalce izbrala strokovna žirija na podlagi meril ocenjevanja, določenih v pravilih Za nagradna tekmovanja in natečaje, pri katerih je potrebno, da predložite, naložite ali kako drugače omogočite dostop do izvirne vsebine, ki jo je treba oceniti:

i. Disney ima pravico, ne pa tudi obveznosti, da moderira vse prispevke in si pridržuje pravico, da ne sprejme prispevkov, ki so tehnično nesprejemljivi, vsebujejo neprimerno gradivo (tj. material, ki kleveti, je nespodoben ali kako drugače žaljiv) ali kršijo katero od teh pravil ali Splošne pogoje.

ii. Z udeležbo na katerem koli tekmovanju potrjujete in se strinjate (aa), da ste vi in samo vi lastnik poslane vsebine ali imate potrebne pravice in dovoljenja, ne da bi morali plačati kateri koli drugi osebi ali subjektu, (bb) vsebine ne boste zavestno kopirali ali kršili pravic katere koli druge osebe (cc), za vsebino imate dovoljenje vseh posameznikov, vključenih v vsebino, in (dd) Disney lahko reproducira in uporablja prijavo, ki ste jo predložili na kateremkoli mediju (tudi brez omejitev, TV, spletni in založniški kanali ter platforme družbenih medijev) kjer koli po svetu in brez časovne omejitve za izvedbo natečaja in izbiro zmagovalcev (kar lahko vključuje objavo vaših osebnih podatkov in vaše vsebine za javno glasovanje pri izboru finalistov ali zmagovalec in kateri koli drugouvrščeni) ter za vse in vse povezane promocijske namene za promocijo natečaja in za splošno promocijo Disneyja brez dodatnega obvestila, s pripisom ali brez njega, in brez zahteve dovoljenja ali plačila za vas ali katero koli drugo osebo ali subjekt.

d. Disney si pridržuje pravico, da izbere ožji seznam prijav in objavi te finaliste na spletnem mestu natečaja. Objava katerekoli prijave ne pomeni, da ste zmagali.

e. Prijave na natečaj in/ali prijave v ožjem izboru bo pregledala žirija, zmagovalec (in drugouvrščeni) za vsako razpoložljivo nagrado pa bo izbran v skladu z merili ocenjevanja, določenimi v Pravilih ali na strani za prijavo na natečaj. Člani žirije imajo ekskluzivno in absolutno pravico pri odločanju o podelitvi posamezne nagrade.

f. Disney si pridržuje pravico, da od nagrajencev zahteva, da podpišejo pisno objavo, zahtevajo dokazilo o identiteti in preverijo vlogo, preden podelijo nagrado. 

g. Disneyjeva odločitev, da izbere zmagovalca ali drugouvrščenega, je dokončna in si pridržujemo pravico, da si v nobenem primeru ne dopisujemo.

4. Potrditev in sprejem nagrade.

a. Če kadar koli (i) zahtevamo odgovor katerega koli zmagovalca pred podelitvijo katere koli nagrade in ne prejmemo nobenega odgovora, potem ko smo se razumno potrudili vzpostaviti stik in v razumnem roku (ali do datumov, določenih v pravilih tekmovanja), ali (ii) zmagovalec zavrne sprejem nagrade; ali (iii) Disney ne prejme zahtevane dokumentacije, navedene v pravilih natečaja; ali (iv) zmagovalec postane nedosegljiv; pod pogoji, določenimi v prejšnjem stavku, si Disney pridržuje pravico, da umakne pravico do nagrade in podeli nagrado nadomestnemu zmagovalcu, ki je bil izbran hkrati z izbranim prvim imenom ali ocenjenim za zmagovalca.

b. Vsako nagrado, ki je vrnjena ali je ni mogoče dostaviti, bo Disney po lastni presoji uporabil za drugo tekmovanje ali dal v dobrodelne namene. Disney nima odgovornosti do sodelujočih, ki se niso odzvali.

 

 

5. Podelitev nagrade.

a. Zamenjava osvojenih nagrad za njihovo denarno vrednost ali kakršna koli druga zamenjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena, razen v primeru okoliščin, na katere nima vpliva Disney (in/ali kateri koli sponzorski partner, ki zagotavlja nagrado), Disney si pridržuje pravico nadomestiti podobno nagrado enake ali večje vrednosti. Nagrade pod nobenim pogojem ni mogoče prenesti ali prodati.

b. Če Pravila ne določajo drugače, vsi udeleženci krijejo vse stroške, ki nastanejo zaradi sodelovanja na natečaju (vključno s stroški dostopa do interneta). Morebitne stroške dostave nagrade na ozemlju Slovenije krije Disney. Informacije o morebitnih stroških internetne povezave in cenah porabe prometa lahko udeleženci pridobijo pri svojem internetnem operaterju.

 

 

 

6. Diskvalifikacija ali prekinitev natečaja.

a. Disney si pridržuje pravico do diskvalifikacije:

i. Prepoznih, napačno objavljenih, nepopolnih, poškodovanih, izgubljenih, nečitljivih ali neveljavnih prijav;

ii. Prijav, kjer zahtevani obrazec ni bil izpolnjen ali:

iii. Udeležencev, katerih ravnanje lahko spravi Disney na slab glas (kar se lahko Disney odloči po lastni presoji).

b. Disney si pridržuje pravico, da spremeni, začasno prekine, prekliče ali prekine natečajali podaljša ali nadaljuje prijavno obdobje ali diskvalificira katerega koli udeleženca kadar koli brez predhodnega obvestila in bo to storil, če ni mogoče zagotoviti, da se natečaj lahko izvede pošteno ali pravilno iz tehničnih, pravnih ali drugih razlogov ali če Disney sumi, da katera koli oseba manipulirala z vnosi ali rezultati, ali je posredovala napačne podatke ali kakor koli drugače ravnala neetično.

 

7. Odgovornost Disneyja 

a. Za spletne prijave ali spletno javno glasovanje: Disney ne more zagotoviti neprekinjenega ali varnega dostopa do spletnih mest (vključno s svojimi stranmi na Facebooku, Twitterju ali drugih družbenih omrežjih) in ni odgovoren za kakršne koli motnje zaradi tehničnih težav ali drugače zaradi dogodkov zunaj njegov razumni nadzor.

b. Disney je ta natečajorganiziral v dobri veri, vendar v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo (razen v primerih, ko je ravnal namerno ali s hudo malomarnostjo), ki je posledica sodelovanja kogar koli na natečaju ali katerega koli vidika katere koli podeljene nagrade.

c. Disney ni odgovoren in ne more biti udeležen kot stranka v tožbah, povezanih z nezmožnostjo uporabe nagrade, do katere pride zaradi razlogov, ki niso pod nadzorom Disneyja, vključno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli neizpolnitvijo nagrade.

d. Disney ne odgovarja za posledice posredovanja napačnih podatkov za sodelovanje na natečaju ali za prejem ali uporabo nagrade.

e. Disney ne prevzema odgovornosti za kakovost nagrad, če so jih izdelale ali zagotovile tretje osebe.

f. Disney ni odgovoren za mnenja, poglede, nasvete ali priporočila, objavljene na svojih spletnih mestih (vključno s stranmi na Facebooku, Twitterju ali drugih družbenih omrežjih), in jih ne podpira ali jamči zanje.

 

 

8. Sodelovanje z lastnim Facebook računom.

Če natečaj zahteva vstop prek Facebooka, je vsaka odgovornost, ki jo ima Facebook, urejena in omejena na veljavne določbe Facebookove izjave o pravicah in odgovornostih. Ta promocija ni sponzorirana, odobrena, vodena ali povezana s Facebookom (ali podjetja Meta). Z vnosom svojih podatkov se to posreduje Disneyju ali njegovim agentom in ne Facebooku. Mi (in/ali naši agenti) bomo zbrali vaše edinstveno uporabniško ime za Facebook, da bomo lahko upravljali vašo prijavo, tj. zabeležili vašo prijavo in izbrali zmagovalca.

9. Varnost e-pošte.

Če ste navedli svoj e-poštni naslov, vas lahko Disney kontaktira prek e-poštnega sporočila, ki se konča z 'disney.com', ali po telefonu z dodatnim e-poštnim sporočilom. Vsako e-pošto, za katero se zdi, da prihaja od Disneyja, vendar uporablja drugačno končnico (npr. hotmail.com, yahoo.com itd.), je treba obravnavati sumljivo in nam jo posredovati na naslov gamesbg@disney.bg. NE odgovarjajte na nobeno e-pošto ali ukrepajte nanjo, če niste prepričani, da prihaja od Disneyja. Če ste v dvomih, nam pišite na gamesbg@disney.bg.

 

10.  Ostalo.

(a) S sodelovanjem na natečaju se udeleženci zavezujejo, da bodo spoštovali pogoje, navedene v Pravilih in teh Splošnih pogojih.

(b) Pravila in Splošni pogoji so objavljeni na spletrni strani natečaja, kjer so dostopni skozi celoten natečaj na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

(c) Spletna stran natečaja kot tudi vsi materiali, vključno z vsebino, spletnim dizajnom, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in drugimi materiali, ki so del strani, so predmet pravic intelektualne lastnine, ki so v lasti Disney ali druga ustrezno imenovana oseba, ki je Disneyju podelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba takih materialov s strani tretjih oseb je dovoljena samo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem družbe Disney.

(d) Za primere, ki niso urejeni v teh splošnih pogojih, se uporabljajo določbe veljavne slovenske zakonodaje.

 

© Disney